เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอละแม

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ประกาศอำเภอละแม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอละแมโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)

000233

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม ห้องพัก ห้องน้ำ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม

Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

#ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับชุมชนลงนามบันทึกข้อตกลงชุมชนละ300000บาท #โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย #ข่าวส่งเสริมการเกษตร #DOAENEWS

Posted in ข่าวส่งเสริมการเกษตร | Leave a comment

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้าง

สำนักงานเกษตรอำเภอละแม ได้จัดทำประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้

Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

#เกษตรละแมลงพื้นที่ตรวจสอบการระบาดศัตรูพืชแก้วมังกร (โรคแอนแทรคโนส)

Posted in ข่าวส่งเสริมการเกษตร | Leave a comment

#เกษตรละแมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร #ติดตามผลการดำเนินงานโครงงการเสริมทักษะและอาชีพด้านการเกษตร

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ราคากลางซื้อวัสดุการเกษตรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

หนังสือแสกน รายละเอียด

 

 

Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

#เกษตรละแมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตรT&VSYSTEM #T&VSYSTEM #ข่าวส่งเสริมการเกษตร #PR #DOAENEWS

Posted in Uncategorized | Leave a comment